VFC

VFC M4 Green Gas Magazine V3 (30 Rds) - Grey

VF9-MAG-M4G30-GY02

  • Sale
  • Regular price £69.99


VFC M4 Green Gas Magazine V3 (30 Rds) - Grey

A 30rd gas magazine for V3 VFC made ARs.